EBOOK 12 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG LẬP MỤC TIÊU
03/12/2019

Bạn trăn trở bởi có nhiều kế hoạch không thể hoàn thành vì chưa có mục tiêu. Bạn cần bao nhiêu nguồn lực hay thời gian để đạt được nó? Đây là câu hỏi mà hầu hết những ai muốn thành công đều phải tự hỏi. 

Liệu bạn đã biết các nguyên tắc trong việc lập và thực hiện các mục tiêu đó hay chưa?

Các nguyên tắc là kim chỉ nam cho việc thực hiện các mục tiêu

Các nguyên tắc cho mỗi mục tiêu ấy không chỉ cần được rõ ràng mà còn phải giúp tạo động lực cho chính chúng ta đạt được mục tiêu đó một cách dễ dàng hơn. Đây có thể không phải là chân lý tuyệt đối cho tất cả mọi người nhưng nó đã giúp rất nhiều người đạt được mục tiêu nhanh chóng. Cùng tham khảo ngay một trong những những nguyên tắc vàng tại đây.

Xem thêm chi tiết trong tài liệu này: Đăng nhập để xem