EBOOK NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG BẬC CAO PHẦN 2
04/11/2019

Nối tiếp phần 1, phần 2 của bộ ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao của Samacom sẽ giúp bạn tìm ra chìa khóa kết thúc một thương vụ và những tác động từ khoa học công nghệ. Ebook đã được tóm lược từ các câu chuyện thành các tip hay các thông tin cô đọng giúp người đọc có thể vận dụng những triết lý kinh doanh của một người bán hàng xuất sắc vào thực tiễn. Nghệ thuật bán hàng bậc cao - Zig ZigLar


Cùng khám phá tiếp phần 2 tại đây!


Xem thêm chi tiết trong tài liệu này: Đăng nhập để xem